Odnowa Wsi Dolnośląskiej

ZAŁOŻENIA PROGRAMU ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ

Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.

 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU

WSI LIPIANY

 

Zachęcamy do zapoznania się z utworzoną przez Lokalną Grupę Odnowy Wsi, Strategią Rozwoju

 

 SSR we wsi Lipiany

 

Grupa Odnowy  Wsi Lipiany w składzie:

Alicja Janiec

Elżbieta Łakomy

Anna Janiec

Mariusz Łakomy

Emanuel Janiec

Edyta Mierzwa

 

WIZJA

Wizja hasłowa

Lipiany -ekologiczna wieś współpracy i wypoczynku

Wizja opisowa Wsi- Lipiany za kilka lat:

Lipiany to wieś zadbana, w której mieszkańcom żyje się bezpiecznie i dostatnio. Posiadamy dostęp do wszystkich mediów. Oferta kulturalnorekreacyjna dostosowana jest do odbiorców wszystkich grup wiekowych. Mieszkańcy aktywnie angażują się w życie wsi i wzajemnie się wspierają. Produkty ekologiczne z naszych gospodarstw znane w całym regionie, a specjalizacja wsi związanakulinariami jest głównym instrumentem rozwoju wsi.